Exportar paginas

Midar tar: navigaziun, tschertga

Ti pos exportar il text e la cronologia da modificaziuns d'ina pagina u d'ina gruppa da paginas en in format dad XML. Quel po vegnir importà en ina autra wiki che sa basa sin MediaWiki cun agid da la pagina d'import.

Endatescha en il champ sutvart tut ils artitgels che ti vuls exportar, per mintga artitgel ina nova lingia, ed inditgescha era sche ti vuls includer l'entira cronologia u be la versiun actuala.

En cas che ti vul be exportar l'ultima versiun pos ti era utilisar in link, p.ex. Spezial:Exportieren/Hauptseite per la pagina "Hauptseite".